פרטי המדדים

בריאות הנפש


National Program for Quality Indicators in Community Healthcare
התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל