מבוגרים בני 65 ומעלה

טיפול תרופתי הולם בבני 85-65 לאחר שבר בצוואר הירך

מבוטחים אשר במהלך שנת המדד רכשו טיפול תרופתי הולם (מונה) בקרב בני 84-66 אשר עברו ניתוח לתיקון שבר בצואר הירך בשנה שלפני שנת המדד (מכנה)

רציונאל:

שברים אוסטיאופורוטיים הינם תופעה נפוצה בגיל המבוגר, והארעותם עולה עם הזדקנות האוכלוסיה. לפי הערכה עדכנית, מאובחנים בכל שנה ברחבי העולם כתשעה מיליון שברים אוסטיאופורוטיים [1], [2]. בכמחצית מהמקרים נותרת לאחר השבר פגיעה תפקודית קבועה, ואחד מכל ארבעה מקרים מוביל לאשפוז במסגרת סיעודית או למוות בשנה שלאחר השבר. שבר אוסטיאופורוטי ראשון מהווה גורם סיכון משמעותי לשבר נוסף [3], ולכן נודעת חשיבות מרובה למניעה שניונית. כיום קיימים מספר טיפולים תרופתיים בעלי יעילות מוכחת למניעת שבר שני – bisphosphonates, teriparatide, denosumab [4], [5] אך לפי נתונים אמריקאיים, פחות מרבע מהקשישים שעברו שבר ראשון מקבלים טיפול תרופתי מתאים למניעת שבר אוסטיאופורוטי נוסף [6]. נתונים אלה מדגישים את חשיבותו של מדד איכות לאומי להערכת מתן טיפול תרופתי הולם למניעת שבר שני.

מכנה:

בני 84-66 (בשנת המדד) אשר עברו ניתוח לתיקון שבר בצואר הירך בשנה שלפני שנת המדד

מונה:

מבוטחים במכנה אשר במהלך שנת המדד רכשו טיפול תרופתי הולם: א. רכישה אחת לפחות של denosumab (prolia) או zoledronic acid (aclasta) או ב. 3 רכישות או יותר ביספוספונאטים אחרים או של teriparatide .

הערות:

רשימת ספרות:

[1] Berry SD, Kiel DP, Colón-Emeric C. Hip fractures in older adults in 2019. JAMA - J Am Med Assoc. 2019 Jun 11;321(22):2231–2.
[2] International Osteoporosis Foundation. Facts and Statistics. Available from: https://www.iofbonehealth.org/facts-statistics#category-14
[3] National Osteoporosis Society (UK). Effective Secondary Prevention of Fragility Fractures 2015. [cited 2019 Oct 2]; Available from: https://theros.org.uk/media/2082/clinical-standards-for-fracture-liaison-services.pdf
[4] Saito T, Sterbenz JM, Malay S, Zhong L, MacEachern MP, Chung KC. Effectiveness of anti-osteoporotic drugs to prevent secondary fragility fractures: systematic review and meta-analysis. Osteoporos Int [Internet]. 2017 Dec [cited 2019 Oct 23];28(12):3289–300. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28770272
[5] Conley RB, Adib G, Adler RA, Akesson KE, Alexander IM, Amenta KC, et al. Secondary Fracture Prevention: Consensus Clinical Recommendations from a Multistakeholder Coalition. J Bone Miner Res. 2019 Sep 20;
[6] Bauer DC. Osteoporosis Treatment After Hip Fracture. JAMA Netw Open. 2018 Jul 20;1(3):e180844.

תוצאות
שיעור מקבלי טיפול תרופתי הולם לאחר שבר בצואר הירך לפי שנה, 2015-2018
rates for year
שיעור מקבלי טיפול תרופתי הולם לאחר שבר בצואר הירך לפי מצב חברתי-כלכלי ומין
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם