top of page

סוכרת

שיעור הטיפול התרופתי במעכבי מערכת הרנין-אנגיוטנסין בחולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 74-18

שיעור הטיפול ב-  ACEI/ARB (מונה), בחולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני  74-18 (מכנה)

רציונאל:

40-20% מחולי הסוכרת יפתחו סיבוך של פגיעה כלייתית. סוכרת היא הגורם השכיח ביותר להתפתחות אי ספיקת כליות סופנית הדורשת טיפול חלופי בדיאליזה [1]. בנוסף לאיזון מיטבי של רמות הגלוקוז ושל ערכי לחץ הדם, הוכח כי טיפול בתרופות החוסמות את מערכת הרנין-אנגיוטנסין [Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors (ACEI) או Angiotensin Receptor Blockers (ARB)] מאט את קצב ההתקדמות של מחלת הכליות הסוכרתית [2]. קיימת התוויה לטיפול תרופתי ב-ACEI/ARBs בחולים סוכרתיים הסובלים מיתר לחץ דם והפרשת חלבון מוגברת בשתן. עיקר המחקרים אשר בדקו את יעילות התרופות החוסמות את מערכת הרנין-אנגיוטנסין בטיפול בנפרופתיה סוכרתית נעשו בחולים סוכרתיים בגילאי הביניים. לאור מיעוט המידע לגבי יעילות הטיפול בקבוצת הגיל הקשישה, הוגבל המדד הבודק את שיעור השימוש בתרופות אלו עד לגיל 74.

מכנה:

חולי סוכרת בני 18 עד 74 עם פגיעה כלייתית כפי שהוגדרה במדד הקודם לעיל, להוציא: חולים המקבלים טיפול חליפי בדיאליזה, חולים עם אי ספיקת כליות מתקדמת (שלבV , IV) וחולים שכל הבדיקות לגילוי הפרשת חלבון בשתן שלהם בשנה הקודמת לשנת המדד היו בגדר התקין

מונה:

מספר המבוטחים במכנה אשר רכשו לפחות 3 מרשמים של תרופות ממשפחת ה-ARB/ACEI (בחודשים שונים) בשנת המדד

הערות:

פגיעה כלייתית מוגדרת על סמך בדיקה לא תקינה של תפקודי כליות ו/או הפרשה פתולוגית של חלבון/אלבומין בשתן בשנה הקודמת לשנת המדד, כפי שמפורט במדד שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית

רשימת ספרות:

[1] צ. ח. נחמה גולדברגר, מרים אבורבה, “סיבות מוות מובילות 2000-2014,” 2017.
[2] American Diabetes Association (ADA), “Standard of medical care in diabetes - 2017,” Diabetes Care, vol. 40 (sup 1), no. January, pp. s4–s128, 2017.

תוצאות
שיעור הטיפול ב- ACEI/ARB בחולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 74-18 , לפי שנה
rates for year
שיעור הטיפול ב- ACEI/ARB בחולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 74-18 , לפי מצב חברתי כלכלי
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם
bottom of page