מבוגרים בני 65 ומעלה

שיעור תת משקל בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה

שיעור המבוטחים עם תת משקל (מונה) בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה (מכנה)

רציונאל:

ניטור משקל הגוף בגיל המבוגר הוא בעל חשיבות מרובה. שינויים פיזיולוגיים המתרחשים עם הגיל, מחלות כרוניות, ריבוי תרופות וכן דמנציה, דיכאון ומחלות חלל הפה יכולים להביא לתת תזונה בגיל המבוגר, וזו קשורה בתמותת יתר ובתחלואה [1].

מכנה:

מבוטחים בני 75 ומעלה עם תיעוד מרכיבי BMI. משקל: לפחות פעם אחת בשנת המדד, וגובה: לפחות פעם אחת אחרי גיל 65

מונה:

מספר המבוטחים במכנה עם ערך BMI נמוך מ- 23 ק"ג/ מ"ר

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] A. Heiat, V. Vaccarino, and H. M. Krumholz, “An evidence-based assessment of federal guidelines for overweight and obesity as they apply to elderly persons.,” Arch. Intern. Med., vol. 161, no. 9, pp. 1194–1203, May 2001.

תוצאות
שיעור תת משקל בקרב מבוגרים בני 65 ומעלה, לפי שנה
שיעור תת משקל בקרב מבוגרים בני 65 ומעלה, לפי מצב חברתי כלכלי
  • hadassah logo 2
  • מכון הלאומי
  • LinkedIn Social Icon


National Program for Quality Indicators in Community Healthcare
התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל