ילדים ובני נוער

שיעור ההימצאות של אנמיה בקרב תינוקות בני 18-9 חודשים

שיעור התינוקות עם אנמיה (מונה) מקרב תינוקות בני 18-9 חודשים (מכנה)

רציונאל:

זיהוי אנמיה בגיל הרך חשוב בשל הקשר של אנמיה עם התפתחות תקינה של הילד, לרבות התפתחות קוגניטיבית. אנמיה מזוהה בבדיקת דם פשוטה. אחת הסיבות השכיחות לאנמיה בגיל הרך היא חוסר בברזל, אשר ניתן לתיקון בקלות יחסית [1]. בשל כך, קיימת בישראל הנחיה של משרד הבריאות לבצע סיקור שגרתי של כלל התינוקות לאנמיה בגיל שנה לערך. נתונים מישראל מראים מגמה ברורה של ירידה בהימצאות אנמיה בתינוקות, במיוחד באוכלוסייה היהודית, מאז ההמלצות של משרד הבריאות ב-1985 [2].

מכנה:

תינוקות אשר מלאו להם 18-9 חודשים במהלך שנת המדד

מונה:

מספר התינוקות במכנה שרמת ההמוגלובין האחרונה שנמדדה להם נמוכה או שווה ל- 10.5 מ"ג/ד"ל

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] E. Pala, M. Erguven, S. Guven, M. Erdogan, and T. Balta, “Psychomotor development in children with iron deficiency and iron-deficiency anemia.,” Food Nutr. Bull., vol. 31, no. 3, pp. 431–435, Sep. 2010.
[2] חוזר ראש שירותי בריאות הציבור, “תדריך למניעת אנמיה וחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות,” משרד הבריאות, 2012. [Online]. Available: https://www.health.gov.il/hozer/BZ17_2012.pdf.

תוצאות
שיעור ההימצאות של אנמיה בקרב תינוקות בני 18-9 חודשים , לפי שנה
שיעור ההימצאות של אנמיה בקרב תינוקות בני 18-9 חודשים , לפי מצב חברתי כלכלי
  • hadassah logo 2
  • מכון הלאומי
  • LinkedIn Social Icon


National Program for Quality Indicators in Community Healthcare
התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל