ילדים ובני נוער

שיעור ההימצאות של רזון בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד

שיעור הילדים בעלי תת משקל (מונה), מקרב כלל הילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד (מכנה)

רציונאל:

איתור ילדים ובני נוער הסובלים ממשקל לא תקין הוא בעל חשיבות רבה, שכן איתור מוקדם מאפשר הכוונה לאורח חיים בריא כבר בתקופת הילדות, במטרה לבסס אורח חיים והתנהגות בריאה בטווח הארוך. ערכי BMI עשויים גם לזהות ילדים ובני נוער הנמצאים בתת משקל, להצביע על חסכים תזונתיים ואף להצביע על הפרעות אכילה, המתגלות בגילאים אלה[3] . בקרב ילדים, קטגוריות המשקל מוגדרות כיום לפי אחוזוני BMI המותאמים לגיל ומין. על פי הגדרת ארגון הבריאות העולמי, אחוזון BMI 2.3 או פחות מוגדר כרזון, אחוזון 85 ומעלה מוגדר כעודף משקל ואחוזון 97.7 ומעלה מוגדר כהשמנת יתר [4]. הן נתוני סקר מצב בריאות ותזונה, הן נתוני בדיקות גדילה של תלמידי בתי ספר בישראל הראו כי שיעורי עודף משקל והשמנה בקרב ילדים ונוער עולים במידה ניכרת עם הגיל [5]. המלצת משרד הבריאות היא לתעד משקל וגובה לפחות פעם אחת בגילאי 4-2 ו־ 7-5 שנים. מגיל 14 ומעלה ההמלצה הינה לתעד לפחות אחת לשלוש שנים [6].

מכנה:

מבוטחים בני 7

מונה:

מספר המבוטחים במכנה עם ערך אחוזון BMI קטן או שווה ל 2.3

הערות:

המלצת משרד הבריאות היא לתעד משקל וגובה לפחות פעם אחת בגיל 4-2 שנים ובגיל 7-5 שנים. מגיל 14 ומעלה ההמלצה הינה לתעד לפחות פעם אחת כל 3 שנים.

רשימת ספרות:

[1] J. J. Reilly, “Assessment of obesity in children and adolescents: synthesis of recent systematic reviews and clinical guidelines.,” J. Hum. Nutr. Diet., vol. 23, no. 3, pp. 205–211, Jun. 2010.
[2] “WHO | BMI-for-age (5-19 years),” WHO, 2015. [Online]. Available: http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/#.W_Jjz34f-jM.mendeley. [Accessed: 19-Nov-2017].
[3] משרד הבריאות, “נתוני בדיקות גדילה של תלמידי בתי ספר בישראל 2013,” 2013.
[4] חוזר המנהל הכללי, “חובת תיעוד של גורמי סיכון ואורחות חיים בתיק הרפואי הממוחשב,” משרד הבריאות, 2011. [Online]. Available: https://www.health.gov.il/hozer/mk21_2011.pdf.

תוצאות
שיעור ההימצאות של רזון (Thinness) בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד, לפי שנה
שיעור ההימצאות של רזון (Thinness) בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד, לפי מצב חברתי כלכלי
  • hadassah logo 2
  • מכון הלאומי
  • LinkedIn Social Icon


National Program for Quality Indicators in Community Healthcare
התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל