תרופות אנטיביוטיות

היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, ל- 1000 איש, ליום

סה"כ רכישות מרשמים לתרופות לאנטיביוטיקה, DDD ל-1000 איש, ליום (מונה), בקרב כלל המבוטחים (מכנה)

רציונאל:

תרופות אנטיביוטיות הן מהתרופות הנפוצות ביותר ברפואה בת זמננו, אך יעילותן של התרופות האנטיביוטיות הולכת ופוחתת עם השנים עקב התפשטותם של זני חיידקים עמידים. התפתחות עמידות לתרופות אנטיביוטיות תלויה במידת השימוש ובאופן השימוש באנטיביוטיקה. שימוש מושכל ומופחת באנטיביוטיקה עשוי לצמצם את היקף תופעת העמידות. לכן חיוני לעקוב אחר דפוסי השימוש בתרופות אנטיביוטיות ואחר הופעתם והתפשטותם של זנים עמידים [1].

מכנה:

כלל המבוטחים

מונה:

רכישות מרשמים לתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, סך מנות האנטיביוטיקה היומיות ((DDD - Defined Daily Dose, ל-1000 איש.

הערות:

לצורך חישוב המדד נעשה שימוש בנתוני רכישת תרופות מתוך מאגרי המידע הממוחשבים של הקופות. בנתוני ה-OECD לחישוב מדד זה מדווח על סך המרשמים שהוצאו לתרופות אנטיביוטיות.

רשימת ספרות:

[1] Michael, Carolyn & Dominey-Howes, Dale & Labbate, Maurizio. (2014). The Antimicrobial Resistance Crisis: Causes, Consequences, and Management. Frontiers in public health. 2. 145. 10.3389/fpubh.2014.00145.

תוצאות
היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, ל- 1000 איש, ליום, לפי שנה
rates for year
היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, ל- 1000 איש, ליום, לפי מצב חברתי כלכלי
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם