בריאות הנפש

שיעור המקרים בהם התקיים מגע טיפולי עם איש בריאות הנפש בקהילה תוך 14 יום מהשחרור מאשפוז פסיכיאטרי שמשכו בין 14 ל-365 ימים, בקרב בני 18 ומעלה

שיעור המבוטחים אשר עם תיעוד מגע טיפולי עם איש בריאות הנפש תוך 14 יום ממועד השחרור (מונה) בקרב בני 18 ומעלה אשר שוחררו מאשפוז פסיכאטרי שמשכו בין 14 ל-365 יום (מכנה)

רציונאל:

מעקב רפואי לאחר אירוע רפואי אקוטי, כדוגמת אשפוז, הינו פרקטיקה מקובלת, והודגם כמפחית את הסיכון לתוצאי בריאות שליליים, גם בתחום בריאות הנפש. שיפור רצף הטיפול בין בתי החולים לקהילה תורם להפחתת הסיבוכים בתקופה הפוסט-אקוטית, תקופה המהווה גם חלון הזדמנויות לחיזוק הקשר בין המטופל למטפלים בקהילה, ולשיפור ההיענות להמשך הטיפול [1]. בקרב מטופלים עם מחלות נפש, נמצא כי מעקב יזום חוזר בקהילה ומפגש פנים-אל-פנים עם המטופל יכולים להפחית את שיעור ניסיונות ההתאבדות [2] והאשפוזים הפסיכיאטריים החוזרים [3].

מכנה:

מבוטחים בני 18 ומעלה אשר שוחררו מאשפוז פסיכיאטרי שמשכו בין 14 ל-365 ימים

מונה:

מבוטחים במכנה אשר עבורם תועד מגע טיפולי עם איש בריאות הנפש תוך 14 יום ממועד השחרור

(עבור שחרור ראשון מאשפוז פסיכיאטרי בשנת המדד)

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] L. Dixon et al., “Use of a critical time intervention to promote continuity of care after psychiatric inpatient hospitalization.,” Psychiatr. Serv., vol. 60, no. 4, pp. 451–458, Apr. 2009.
[2] D. D. Luxton, J. D. June, and K. A. Comtois, “Can postdischarge follow-up contacts prevent suicide and suicidal behavior? A review of the evidence.,” Crisis, vol. 34, no. 1, pp. 32–41, Jan. 2013.
[3] M. Barekatain, M. R. Maracy, F. Rajabi, and H. Baratian, “Aftercare services for patients with severe mental disorder: A randomized controlled trial.,” J. Res. Med. Sci., vol. 19, no. 3, pp. 240–245, Mar. 2014.

תוצאות
שיעור המקרים בהם התקיים מגע טיפולי עם איש בריאות הנפש בקהילה תוך 14 יום מהשחרור מאשפוז פסיכיאטרי שמשכו בין 14 ל-365 ימים, בקרב בני 18 ומעלה, לפי שנה
שיעור המקרים בהם התקיים מגע טיפולי עם איש בריאות הנפש בקהילה תוך 14 יום מהשחרור מאשפוז פסיכיאטרי שמשכו בין 14 ל-365 ימים, בקרב בני 18 ומעלה, לפי מצב חברתי כלכלי
  • hadassah logo 2
  • מכון הלאומי
  • LinkedIn Social Icon


National Program for Quality Indicators in Community Healthcare
התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל