שיעורי המדדים

בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן


National Program for Quality Indicators in Community Healthcare
התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל