top of page

שיעורי המדדים

מבוגרים בני 65 ומעלה

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
מדד
61.91%
60.42%
60.97%
63.10%
64.30%
63.40%
62.40%
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב בני 65 ומעלה
78.33%
78.06%
78.44%
78.40%
78.10%
76.60%
78.70%
שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בקרב בני 74-65
79.46%
79.48%
80.11%
79.70%
81.40%
79.10%
80.00%
שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 84-65
15.40%
15.34%
15.17%
14.20%
14.90%
14.90%
14.80%
שיעור תת משקל בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה
6.03%
6.20%
6.28%
6.40%
6.30%
7.20%
7.20%
שיעור המבוגרים בני 75 ומעלה שחלה ירידה חדה במשקלם בשנתיים האחרונות
33.22%
33.22%
33.35%
33.20%
33.10%
33.30%
33.50%
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 84-65
4.68%
4.82%
4.95%
4.80%
5.30%
5.20%
5.20%
שיעור שימוש היתר בבנזודיאזפינים בקרב בני 65 ומעלה
1.88%
2.17%
2.29%
2.40%
2.50%
2.60%
3.10%
שיעור השימוש בבנזודיאזפינים ארוכי טווח בקרב בני 65 ומעלה
32.71%
28.05%
24.81%
25.90%
25.50%
-
-
טיפול תרופתי הולם בבני 85-65 לאחר שבר בצוואר הירך
bottom of page