שיעורי המדדים

מבוגרים בני 65 ומעלה


National Program for Quality Indicators in Community Healthcare
התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל