top of page

שיעורי המדדים

מחלות נשימתיות

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
מדד
0.79%
0.78%
0.79%
0.80%
0.90%
0.80%
0.90%
שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 45-5
71.94%
70.67%
69.71%
68.90%
66.80%
67.40%
66.20%
שיעור יחס התרופות לאסתמה (תרופות להקלה מתוך סך התרופות) גדול או שווה 0.5 בקרב בני 45-5
40.77%
35.27%
35.21%
36.70%
42.10%
41.70%
37.30%
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב חולי אסתמה מתמשכת בני 45-5
75.37%
75.39%
73.51%
70.80%
67.30%
57.90%
52.40%
שיעור הביצוע של ספירומטריה בקרב חולי מחלת ריאות חסימתית כרונית ואוכלוסייה בסיכון גבוה בני 75-50
42.02%
38.81%
34.53%
25.30%
13.80%
10.90%
6.60%
תיעוד ערכי בדיקת ספירומטריה בקרב חולי מחלת ריאות חסימתית כרונית ואוכלוסייה בסיכון גבוה בני 75-50
bottom of page