שיעורי המדדים

מחלות נשימתיות


National Program for Quality Indicators in Community Healthcare
התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל