שיעורי המדדים

קידום בריאות

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
מדד
89.51%
90.33%
90.80%
89.70%
88.20%
87.60%
86.10%
שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 64-20
2.56%
2.53%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
-
שיעור ההמצאות של תת משקל בקרב בני 64-20
34.49%
34.58%
34.60%
34.40%
34.20%
34.10%
-
שיעור ההמצאות של עודף משקל בקרב בני 64-20
23.76%
23.43%
23.20%
23.10%
23.00%
22.80%
22.80%
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 64-20
90.65%
91.73%
91.90%
91.00%
88.10%
83.90%
79.70%
שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 74-16
19.15%
18.93%
19.20%
19.60%
20.30%
20.20%
20.70%
שיעור עישון בקרב בני 74-16