שיעורי המדדים

תרופות אנטיביוטיות

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
מדד
85.55%
83.34%
-
-
-
-
-
שיעור הביצוע של בדיקה מולקולרית להפוטיטוס סי בקרב בעלי בדיקת סרולוגיה חיובית (אי-פעם)
19.4
19.5
20.8
21.5
20.8
21.1
21.2
היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, ל- 1000 איש, ליום
24.81%
24.64%
26.40%
24.20%
22.10%
21.80%
24.10%
שיעור השימוש בתרופות אנטיביוטיות מסוג צפלוספורינים וקווינלונים, מתוך סך התרופות האנטיביוטיות