top of page

מבוגרים בני 65 ומעלה

Asset 141.png

 בגיל המבוגר קיימת שכיחות גבוהה של מחלות כרוניות וסיכון מוגבר לתחלואה חריפה, ובהתאם שימוש מוגבר בתרופות ובשירותי בריאות בכלל.  במסגרת התכנית נמדדים מספר תחומים המכוונים לגיל המבוגר:

1. חיסונים: חיסון עונתי נגד שפעת וחיסון נגד חיידק הפניאומוקוק- חיסונים אלו מומלצים ע"י משרד הבריאות: חיסון נגד שפעת מומלץ לכלל האוכלוסיה, וחיסון נגד פניאומוקוק מומלץ לתינוקות ולקשישים, והוכחו כאמצעי יעיל במניעת סיבוכים הקשורים במחלות אלו (כגון דלקת ריאות, שהיא הסיבוך השכיח ביותר, ואף קשורה עם שיעורי תמותה גבוהים, במיוחד בגיל המבוגר).

2. ניטור משקל הגוף- תחום זה כולל את המדדים הבאים: תיעוד רכיבי BMI, שיעור הקשישים שחוו ירידה משמעותית במשקל, ושיעורי ההימצאות של תת-משקל ושל השמנת-יתר. ירידה משמעותית ובלתי מכוונת במשקל בגיל המבוגר היא לעתים קרובות אחד הסימנים הראשונים להתפתחות מחלה. מכאן החשיבות הרבה לניטור משקל הגוף בקשישים.

3. שימוש בתרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים- מדובר בתרופות מרגיעות ומשרות שינה. לאור עדויות מדאיגות על הנזקים הקשורים בשימוש מופרז או בשימוש בתכשירים שאינם מתאימים לגיל המבוגר, פיתח ארגון ה-OECD מדדים לניטור השימוש בתרופות אלו. תכנית המדדים לרפואת הקהילה בישראל אימצה את הגדרות הארגון ואף מדווחת על המצב בארץ לטובת מעקב והשוואות בינלאומיות.

bottom of page