קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
1
שיעור התיעוד של משקל וגובה בקרב בני 18-14
V23.7
SPECIFICATIONS
חבר ב 3 השנים במקום בשנה
null
70