קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
13
שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת (לפי תרופות להקלה) בקרב בני 44-5
V26.2
שינוי במונה
החלפת המודגש: "רכשו לפחות 6 יחידות במקום אריזות"
הבהרה בלבד
40