קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
2
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב בני 65 ומעלה
V22
שינוי בשם המדד
שונה מ " חיסון נגד שפעת במבוגרים " ל "שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב בני 65 ומעלה"
null
10
2
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב בני 65 ומעלה
V22
שינוי במונה
שינוי בניסוח ללא שינוי במשמעות
null
10
2
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב בני 65 ומעלה
V22
שינוי במכנה
שונה מ "בני 65 ומעלה בשנת המדד" ל- " מבוטחים בני 65 ומעלה"
null
10