קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
27
שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 64-20
V29
שינוי במונה
הוספת תנאי: מספר המבוטחים במכנה עם תיעוד מרכיבי גובה ומשקלושב להם ערך ה-גובה ומשקל (ערך גובה ומשקל בגבולות הבקרה)
עד כה חלו גבולות בקרה עבור משקל וגובה בנפרד במדד זה. כיוון שמונה המדד מהווה את מכנה המדדדים לקטגוריות גובה ומשקל במבוגרים (50-41, 50-43-45) הדבר יצר אי-התאמה, כיוון שבמדדים האחרונים הוגדרו גבולות בקרה לערך מרכיבי גובה ומשקל
50
27
שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 64-20
V23.7
שינוי במונה
משקל לפחות פעם אחת בחמש השנים האחרונות וגובה לפחות פעם אחת אחרי גיל 18 במקום תיעוד גובה ומשקל ב5 שנים האחרונות
null
50