קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
28
שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V28
שינוי במכנה
בדיקות בטווח של עד שנה, ללא תנאי של מינימום 30 יום בין בדיקות עוקבות של סוכר
ראו מדד 25-27
25
28
שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V28
שינוי במכנה
בעלי רמת המוגלובין מסוכרר אחת לפחות גדולה או שווה ל רמת המוגלובין מסוכרר>=6.5 בשנתיים שלפני שנת המדד
ראו מדד 25-27
25
28
שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V28
שינוי במכנה
רמת גלוקוז בדם שווה או גבוהה ל- 126% מ"ג
ראו מדד 25-27
25