קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
28
שעור התעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 85-65
V23.7
שינוי במונה
משקל לפחות פעם אחת בחמש השנים האחרונות וגובה לפחות פעם אחת אחרי גיל 18 במקום תיעוד גובה ומשקל ב5 שנים האחרונות
null
50
28
שעור התעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 85-65
V25.2
שינוי בגבולות בקרה
ערך גובה גבול תחתון שונה מ 20ס"מ ל 80ס"מ ערך המשקל במבוגרים גבול תחתון שונה מ 1ק"ג ל 20ק"ג
null
50
28
שעור התעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 85-65
V26.2
שינוי בגיל
65-84 במקום 65-74
על-סמך מה הורחב טווח הגילאים?
50
28
שעור התעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 85-65
V26.2
שינוי במכנה
בני 65-84 במקום 65-74
על-סמך מה הורחב טווח הגילאים?
50