קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
29
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר נמוכה או שווה ל-7% בקרב חולי סוכרת בני 74-18 שאינם חולים וותיקים
V28
שינוי במכנה
בדיקות בטווח של עד שנה, ללא תנאי של מינימום 30 יום בין בדיקות עוקבות של סוכר
ראו מדד 25-27
25
29
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר נמוכה או שווה ל-7% בקרב חולי סוכרת בני 74-18 שאינם חולים וותיקים
V28
שינוי במכנה
בעלי רמת המוגלובין מסוכרר אחת לפחות גדולה או שווה ל רמת המוגלובין מסוכרר>=6.5 בשנתיים שלפני שנת המדד
ראו מדד 25-27
25
29
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר נמוכה או שווה ל-7% בקרב חולי סוכרת בני 74-18 שאינם חולים וותיקים
V28
שינוי במכנה
רמת גלוקוז בדם שווה או גבוהה ל- 126% מ"ג
ראו מדד 25-27
25