קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
34
שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה קטן או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V28
שינוי בגיל
מגיל 80-18 במקום מגיל 18 ומעלה
הוחלט כי אין מקום להחיל מדדי טיפול תרופתי ו/או יעד טיפולי על חולים מעל גיל 80, לאור המורכבות הכרוכה עם העליה בגיל, והיעדר קווי מנחה חד-משמעיים ו/או ראיות מדעיות לגילאים אלה.
20
34
שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה קטן או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V24.7
שינוי בשם המדד
הוספת גיל בשם המדד "......בני +18"
null
20
34
שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה קטן או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V24.7
שינוי בגיל
העלאת גיל תחתון שונה מ- 0+ ל- 18+
null
20
34
שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה קטן או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V24.7
שינוי במכנה
הוספת טווח הגיל בהגדרת המכנה "……….…בני +18……….."
null
20
34
שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה קטן או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V25.2
שינוי בגבולות בקרה
גלוקוז גבול בקרה תחתון שונה מ- 20% ל-% 5.
null
20
34
שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה קטן או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V28
שינוי בגיל
הוספת הגבלה לגיל העליון: 80-18 (במקום 18 ומעלה)
נדון בישיבת ועדת ההיגוי ב-24.4.2017: בעוד שישנן עדויות מחקריות המצביעות על תועלת בטיפול בסטטינים למניעה שניונית ואיזון כולסטרול גם במבוגרים בדומה לצעירים, העדויות מעטות יחסית, וקוים מנחים מהארץ ומהעולם מציעים לנהוג משנה זהירות בהתחלת סטטינים באוכלוסיה הקשישה.
20