קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
37
שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V25.2
שינוי בגבולות בקרה
גלוקוז גבול בקרה תחתון שונה מ- 20% ל-% 5.
null
20
37
שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V25.2
שדות להפקה
הוספת: מצב חברתי- כלכלי
null
20