קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
37
שיעור התיעוד של מרכיבי גורמי סיכון למחלות לב ו-פראמינגהם בקרב בני 74-35
V24.7
שינוי בגיל
בני 35-74 במקום 35-70
null
50
37
שיעור התיעוד של מרכיבי גורמי סיכון למחלות לב ו-פראמינגהם בקרב בני 74-35
V24.7
שינוי במכנה
בני 35-74 במקום 35-70
null
50