קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
39
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V24.7
שינוי בשם המדד
שונה מ- "שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 5 ומעלה" ל- ".............בני 18 ומעלה"
null
20
39
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V24.7
שינוי בגיל
העלאת גיל תחתון שונה מ +5 ל +18
null
20
39
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V24.7
שינוי במכנה
עדכון גיל במכנה
null
20
39
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
V25.2
שינוי בגבולות בקרה
גלוקוז גבול בקרה תחתון שונה מ- 20% ל-% 5.
null
20