קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
45
שיעור התיעוד של תפקודי כליה (קצב סינון גלומרולרי) בחולי סוכרת בני 84-18
V24.7
שינוי בשם המדד
שונה מ- "שיעור התיעוד של מרכיבי קצב סינון גלומרולרי בחולי סוכרת בני 18 ומעלה" ל- "שיעור התיעוד של קצב סינון גלומרולרי בחולי סוכרת בני 84-18"
null
20