קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
47
שיעור התיעוד של משקל וגובה בקרב בני 84-65
V27
שינוי בשם המדד
בני 84-65 במקום 85-65
תיקון הגדרת הגיל העליון: הכותרת מבטאה את הגיל המקסימלי הנכלל במדד, ואילו ההגדרה מתייחסת לגיל המבוטח ב-1/1 של שנת המדד. השינוי נעשה בהדרגה עבור המדדים הישנים
50
47
שיעור התיעוד של משקל וגובה בקרב בני 84-65
V27
שינוי במכנה
בני 83-65 במקום 85-65
תיקון הגדרת הגיל העליון: הכותרת מבטאה את הגיל המקסימלי הנכלל במדד, ואילו ההגדרה מתייחסת לגיל המבוטח ב-1/1 של שנת המדד. השינוי נעשה בהדרגה עבור המדדים הישנים
50