קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
7
שיעור ביצוע ספירומטריה באוכלוסייה בסיכון גבוה ל- חסמת ריאות כרונית
V25.2
שינוי במונה
הוספת המודגש : "מספר המבוטחים במכנה שביצעו לפחות בדיקה אחת של ספירומטריה מ 1/1/2011 ועד ל-/31/12 בשנת המדד]"
null
40
7
שיעור ביצוע ספירומטריה באוכלוסייה בסיכון גבוה ל- חסמת ריאות כרונית
V27
SPECIFICATIONS
צמצום תנאי שנות הוותק משלוש שנים לשנתיים, הן במונה והן במכנה (איוונט 0.13)
תיקון טעות קודמת בהגדרת הותק
40