תחומי מדידה

בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן
מבוגרים
בני 65 ומעלה
תרופות אנטיביוטיות


National Program for Quality Indicators in Community Healthcare
התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל