בריאות הנפש

תחום בריאות הנפש כולל מדד העוסק ברצף הטיפול ובוחן ביצוע של מעקב רפואי בקהילה לאחר שחרור מאשפוז פסיכיאטרי. שיפור רצף הטיפול תורם להפחתת סיבוכים ולשיפור ההיענות להמשך הטיפול גם בתחום בריאות הנפש. בנוסף, נכללים מספר מדדים העוסקים בניטור תחלואה גופנית בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה (סכיזופרניה או הפרעה בי-פולרית). מחלות לב וכלי דם שכיחות יותר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בהשוואה לשכיחותן באוכלוסיה הכללית, ומכאן חשיבות הניטור. נמדדים: שיעור ההמצאות של סוכרת, ביצוע בדיקת המוגלובין A1c ואיזון סוכרת, וכן ניטור משקל הגוף ושיעור השמנת היתר באנשים עם מחלת נפש קשה.

  • hadassah logo 2
  • מכון הלאומי
  • LinkedIn Social Icon


National Program for Quality Indicators in Community Healthcare
התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל