פוסטים בפורום

Leah Abrams
09 ביוני 2020
In ספר אלגוריתמים
נפת נצרת הופיעה בנספח בספר האלגוריתם בסימון "73" במקום "25" כפי שהופיע בנספח הנפות באקסל. שימו לב בבקשה לסמן את נצרת ב-"25".
0
0
2