top of page

אודות התכנית

הורתה של התכנית היא בשנת 2000 כפרויקט מחקר של צוות חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בראשותו של פרופ’ אבי פורת ובמימון של המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות. הפרויקט זכה לשיתוף פעולה של ארבע קופות-החולים, משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית והאיגודים המקצועיים שלה.

לאור הצלחתו בגיבוש מערכת מדדי איכות לרפואת הקהילה, אומץ הפרויקט על-ידי משרד הבריאות והפך ב- 2004 לתכנית לאומית קבועה שפועלת בהובלת המכון הלאומי ובמימונה של מועצת הבריאות. הדו”ח הראשון של התכנית פורסם בשנת 2004 והציג נתונים לשנים 2001-2003, ודו”חות נוספים הציגו נתונים לשנים עוקבות (הדו”חות הקודמים מקושרים לאתר זה). במאי 2010 התחלפה מינהלת התכנית, והביצוע הופקד בידי צוות מביה”ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית בירושלים והדסה בראשותה של פרופ’ אורלי מנור.  

מטרת התכנית היא לקיים מדידה מתמשכת ודינמית של איכות שירותי המניעה, האבחון, הריפוי  והשיקום הניתנים בקהילה  ובתוך כך  לספק מידע לקובעי המדיניות ולציבור בנושא איכות הטיפול הרפואי הניתן על ידי קופות החולים. כול זאת, במטרה לשפר ולהטיב את השירות הרפואי הניתן לתושבי ישראל.

להגשמת יעד זה, התכנית מפרסמת מדי שנה את תוצאותיהם ברמה הארצית של סדרה של מדדי איכות בטיפול בקהילה. מעקב זה מאפשר הערכה של התפתחויות איכות הטיפול לאורך זמן וזיהוי מוקדים הדורשים התערבות ושיפור, הן בתחום מערכות המידע ואיסוף הנתונים והן בתחום שירותי הבריאות. הערכת איכות הטיפול בישראל מתבצעת גם בהשוואת הביצועים לאלה המושגים בארצות אחרות המפרסמות את תוצאותיהם של מדדי איכות הטיפול בקהילה.

מדדי התכנית נבחרים בקפידה, תוך התבססות על הניסיון והספרות הבינלאומיים, תוך התייעצות עם צוותי מומחים קליניים, ובקונסנזוס בין נציגי קופות החולים. חישובם עובר תהליכי בקרה פנימיים וחיצוניים קפדניים.

 

מאז שנת 2013 מפעיל משרד הבריאות תכנית לאומית לניטור של מדדי איכות קליניים בבתי חולים כלליים וגריאטריים, בתי חולים לבריאות הנפש, טיפות חלב ושירותי חירום (אמבולנסים).

 https://www.health.gov.il/Subjects/Patient_Safety/hospitals/National_plan_dimensions_of_quality/Pages/default.aspx.

הקדמה
חברי מנהלת התכנית

חברי מנהלת התכנית

068A0405.jpg

ד"ר אליענה (אלה) עין מור
סגנית ראש התכנית

אפידמיולוגיה ומדדי איכות,

בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית,

האוניברסיטה העברית והדסה

Prof. Ora Paltiel

פרופסור אורה פלטיאל

חברת מנהלת

אפידמיולוגיה, מנהלת מרכז מחקר באפידמיולוגיה קלינית, רופאה בכירה במחלקה להמטולוגיה,

מנהלת בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית,

האוניברסיטה העברית והדסה

Dr. Ehud Horwitz

ד"ר אהוד הורביץ

חבר מנהלת

רוקח קליני,

מרכז רפואי הדסה והאוניברסיטה העברית

shuli brammli.jpg

ד"ר שולי ברמלי גרינברג
חברת מנהלת

כלכלת בריאות, בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית, האוניברסיטה העברית והדסה

Shoshi.jpg

פרופ' שושנה רבל־וילק

חברת מנהלת

המטולוגיה־אונקולוגיה ילדים, מנהלת יחידת הגושה, רופאה בכירה ביחידה להמטולוגיה־אונקולוגיה
ילדים, מרכז רפואי שערי צדק

WhatsApp Image 2022-01-31 at 6.25.12 PM.jpeg

נסרין חורי נחול
תלמידת דוקטורט

בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית,
האוניברסיטה העברית והדסה 

Prof. Ronit Calderon Margalit

פרופסור רונית קלדרון-מרגלית

ראש התכנית

אפידמיולוגיה,

בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית,

האוניברסיטה העברית והדסה

Prof. Orly Manor

פרופסור אורלי מנור

ראש התכנית היוצאת

ביוסטטיסטיקה,

בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית,

האוניברסיטה העברית והדסה

Prof. Arie Ben-Yehuda

פרופסור אריה בן יהודה

חבר מנהלת

מנהל האגף הפנימי,

מרכז רפואי הדסה והאוניברסיטה העברית

ד"ר מיכל קריגר

חברת מנהלת

רפואה פנימית ומחלות זיהומיות,

בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית,

האוניברסיטה העברית והדסה

image001.jpg

פרופ' אדם רוז
חבר מנהלת

מדיניות בריאות, בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית, האוניברסיטה העברית והדסה

WhatsApp Image 2020-11-10 at 3.25.50 PM.

טלי שפירא

מנהלת מסד נתונים

בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית,

האוניברסיטה העברית והדסה

שותפים

שותפים

Meuhedet Health Services logo
Leumit Health Services logo
Maccabi Health Services logo
Clalit Health Services logo

ד"ר רונן ברקת

ד"ר ערן מץ

גב' עדנה בר רצון

פרופסור ארנון כהן

תודות

תודות

  • המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

  • משרד הבריאות

  • מועצת הבריאות

  • ההסתדרות הרפואית בישראל

  • הסתדרות האחים והאחיות בישראל

  • האיגודים של ההסתדרות הרפואית בישראל

  • חברת פוינטס

  • ירפא מחשבים

  • החברה הישראלית לאיכות ברפואה

  • מומחים מהאקדמיה, מהמועצות הלאומיות ומהאיגודים הרפואיים השונים

bottom of page