פרסומים

דו"חות שנתיים

 

2005-2007 

2007-2009 

2004-2006 

2003-2005 

2005-2007 

מאמרים

 

Community healthcare in Israel: quality indicators 2007-2009

Trends in the performance of quality indicators for diabetes care in the community and in diabetes-related health status: an Israeli ecological study

The quality of primary care provided to the elderly in Israel


National Program for Quality Indicators in Community Healthcare
התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל