top of page

מחלות נשימתיות

Asset 151.png

תחום זה כולל מדדים העוסקים בשתי מחלות נפוצות ובעלות השלכות כבדות על איכות החיים  ועל ההוצאות הקשורות לבריאות: אסתמה וחסמת הריאות (COPD- chronic obstructive pulmonary disease):

1. אסתמה מתמשכת - אסתמה היא אחת המחלות הכרוניות הנפוצות ביותר בעולם, וכאמור, נלווה לה נזק חמור לאיכות החיים ונטל כלכלי לא מבוטל. שימוש קבוע בתרופות למניעה (ולא רק שימוש בתרופות להקלה בזמן התקף) הוכח כיעיל במניעה של סיבוכי המחלה ובשיפור התסמינים. בהתאם, נוסח מדד הבוחן את שיעור העמידה ביעד המומלץ (0.5 ומעלה) של היחס בין שימוש בתרופות למניעה לבין השימוש הכולל בתרופות אסתמה (תרופות למניעה ותרופות להקלה גם יחד). כמו כן, נמדד שיעור חולי האסתמה המתמשכת שקיבלו חיסון נגד שפעת עונתית.

2.חסמת הריאות (COPD) -היא מחלה נפוצה וניתנת למניעה. לעתים קרובות אנשים שסובלים מהמחלה אינם מאובחנים. האבחנה מבוצעת באמצעות בדיקת ספירומטריה, וחשובה ביותר בכדי שהחולה יהיה מודע לגורמי הסיכון ויוכל להימנע מהם, וכן יוכל לקבל טיפול מתאים למניעת התדרדרות המחלה. לכן, נכללים בתכנית המדדים: ביצוע בדיקת ספירומטריה בחולי COPD ובאוכלוסיה בסיכון גבוה ל-COPD, וכן תיעוד תוצאות הבדיקה בתיק הרפואי (כך שיתאפשר המשך מעקב וטיפול מתאים).

bottom of page